Innkalling til Årsmøter

Årsmøtet i Holsåsen Vel starter kl. 17.00. Ved å trykke på linken her får du frem et dokument som inneholder både innkalling, saksliste, regnskap, budsjett og orienteringssaker.

Årsmøtet i Holsåsen Sti og Løypenemnd starter kl. 18.15. Ved å trykke på de enkelte dokumentene får du disse frem i separate filer:
Innkalling med saksliste.
Referat fra årsmøtet i 2015. OBS: Referatet vil ikke bli opplest på møtet. Les igjennom og noter endringer!
Årsmelding 2015.
Regnskap og balanse drift 2015 og Regnskap og balanse prosjekt 2014-2015 fra Hallingdal Økonomiservice, revidert.
Budsjett 2016 og komprimert regnskap 2015.
Handlingsplan 2016Valgkomiteen fremlegger valgforslagene på årsmøtet.

Det er mange dokumenter, og det trykkes opp kun et begrenset antall kopier til møtet.  Vi oppfordrer til at du tar med deg egne dokumenter til møtet!!


Hilsen R. Ekanger
roald@ekanger.no 

Til informasjon

Oppslag

Løypekjøring 2017:
Løypene kjøres ved behov ut sesongen pga snøforholdene. Følg med på "Spor tråkkemaskin".