Nysnø og oppkjøring av løyper

Det er kjørt opp løype med skuter på veien fra Storemyr til Feten og videre til Nyset. - så er det bare å håpe at vær og føre holder seg framover. "Spor tråkkemaskin" for Holsåsen vil være tilgjengelig når vi kjører med tråkkemaskin i løypetraseene.


Med ønske om god tur!


HSL/kld  


 Bilde fra Storemyr 3. november 2017 


Bilde fra Storemyr 3. november 2017