Sommer på Holsåsen

Sti og Løypenemnda jobber stadig med utbeding av stinettet og skilting. Ønsker du turforslag på Holsåsen kan du gå inn på UT.no


Det vil bli arrangert dugnad på Holsåsen lørdag 17. september. Ny informasjon kommer senere, men det kan være lurt å holde av datoen.  God sommer!


HSL/kld  

Til informasjon

Oppslag

Løypekjøring 2017:
Løypene kjøres ved behov ut sesongen pga snøforholdene. Følg med på "Spor tråkkemaskin".