Holsåsen Vel

Holsåsen Vel ønsker nye medlemmer velkommen

Styret, revisor og valgkomite i Holsåsen Vel:

Styreleder Line L. Jenssen, Tlf. 930 43 831
Sekretærer Kjell Haug, Tlf. 901 03 895, Sissel Rødevand, Tlf: 900 58 357
Styremedlem Odd Sverre Hanssen, Tlf 908 31 311
Styremedlem Gregers Barfod Tlf. 900 88 852
Varamedlem Einar Vik, Tlf 413 63 349
Varamedlem Jørn Gunnar Kleven, Tlf 413 63 349

Revisor Jon Dyken, Tlf. 976 89 782

Valgkomité:
Christian Weltz (Formann)  Tlf. 952 91 700
Astrid Dyken 

Vedtekter for Holsåsen Vel

Årskontingenten på Kr 400 for 2021 kan nå betales med Vipps nr 589456. Den kan også betales til konto 2333 2240 226, Holsåsen Vel ved Jenssen. Husk å oppgi navn og hytteadresse

Kontingent for 2020 var 400 kr
Kontingent for 2019 var 400 kr
Kontingent for 2018 var 350 kr

 

Til informasjon

Oppslag

Plan for løypekjøring vinteren 2024:

Mandag - torsdag:  Storerunden og Skogsrunden en til to ganger pr uke etter behov og værforbehold

Fredag - lørdag og søndag: alle løyper etter behov og værforbehold.