Holsåsen Vel

Holsåsen Vel ønsker nye medlemmer velkommen

Styret, revisor og valgkomite i Holsåsen Vel:

Styreleder
Inger-Lise F. Jespersen, Tlf. 913 15 605
Sekretær Kjell Haug, Tlf. 901 03 895
Kasserer Vigdis Samdahl, Tlf 952 91 707
Styremedlem Sissel Rødevand, Tlf: 900 58 357
Styremedlem Olav Tenstad, Tlf. 909 38 776
Varamedlem Line L. Jenssen, Tlf. 930 43 831
Varamedlem Einar Vik, Tlf 413 63 349

Revisor Jon Dyken, Tlf. 976 89 782

Valgkomité:
Christian Weltz (Formann)  Tlf. 952 91 700
Astrid Dyken 

Vedtekter for Holsåsen Vel

Medlemskontingent Kr 400 for 2019
Medlemskontingent Kr 350 for 2018

Betales til konto 2333 2240 226, Holsåsen Vel ved Vigdis Samdahl