Stor oppslutnad om dugnaden

Over 30 personar deltok på dugnaden i sti og løypenettet på Holsåsen laurdag 17.september. Arbeidsoppgåvene var mange og vi rakk å få gjort veldig mykje si Aage Hansen Wiik som er nest leiar i styret i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Han vil rette ein stor takk til alle dei som deltok og gjorde ein innsats med rydding av kratt, hogst av skog eller oppsett av skilt.

Etter dugnaden samla vi oss til felles grilling.

Under ser du nokre bilder som Vigdis Samdahl tok.