Styret

Formål:

Nemnda har ansvaret for merking og preparering for nødvendig vedlikehold og drift av langrennsløyper samt stier i hht vedtatt sti- og løypeplan for Holsåsen. Herunder kommer også evt. inngåelse av grunneieravtaler med evt. kompensasjonsordninger, anleggelse av nye løyper, grunnpreparering, og søknad om tippemidler vedr slike tiltak. Løypenemnda sørger også for å følge opp de tiltak som til enhver tid gjelder sitt område, beskrevet i kommunedel plan for stier og løyper.


Sammensetning av styret 2019

Tore Fjordheim Leder 91109804
Erik Danielsen Nestleder 91312547
Åge Hansen Wick Styremedlem 99515435
Bodil Eline Jensen Sekretær 99591866
Sigbjørn Mørk Kasserer 99299229
Leif Johnny Nestegard Styremedlem 91380858
Knut Medhus Styremedlem 48150055
Janne Vernø Varamedlem for hytteeiere  
Torstein Seim Varamedlem for grunneiere  
Kristine Kolsrud Varamedlem for hytteeiere  
     

Valgkomite:
Bengt Drageset leder
Christian Weltz
Knut Erik Grøslandsbråten

Revisor:
Olav Strømsvåg 

Har du spørsmål eller kommentarer rundt løypene, ta kontakt med Åge Hansen Wiik. Har du andre spørsmål eller ting du mener noe om, så ta kontakt med en av oss i styret.