Årets dugnad og sammenkomst - hold av lørdag 9.september 2023

ÅRETS DUGNAD - Hold av lørdag 9.september - Holsåsen Sti- og løypenemd inviterer til dugnad denne dagen.
Mer informasjon vil bli lagt ut på nettsidene, pr Facebook og på mail i løpet av første halvdel av august.
 
Det vil i år som i fjor bli en hyggelig sammenkomst etter dugnaden i regi av Holsåsen vel
Ved spørsmål kontakt med Kristine Kolsrud pr e-post kkolsrud@gmail.com, pr tlf 97493269.
 
HSL og Holsåsen Vel ønsker alle på åsen en riktig god sommer - vi ses i stien
 

Til informasjon

Oppslag

Plan for løypekjøring vinteren 2024:

Mandag - torsdag:  Storerunden og Skogsrunden en til to ganger pr uke etter behov og værforbehold

Fredag - lørdag og søndag: alle løyper etter behov og værforbehold.