Bilkjøring

Vi har fått inn enkelte klager om at det kjøres for fort på Holsåsen. Veiene kan være uoversiktlige, og mange velger å gå turer langs veiene. Det henstilles derfor om at man viser varsomhet, tilpasser farten etter forholdene og kjører forsiktig.  

Hilsen Holsåsen Vel

Til informasjon

Oppslag

Plan for løypekjøring vinteren 2024:

Mandag - torsdag:  Storerunden og Skogsrunden en til to ganger pr uke etter behov og værforbehold

Fredag - lørdag og søndag: alle løyper etter behov og værforbehold.