Digitalt årsmøte for 2020

Årsmøte for 2020.
Pga pandemien vil det heller ikke i år være mulig å avholde et fysisk årsmøte i Holsåsen Sti- og Løypenemd. Det legges derfor opp til at møtet avholdes digitalt. Alle som har bidratt økonomisk til HSL frem til møtet åpnes, kan delta på møtet. Vi sender dere en sms med link og kode med adgang til møtet på møtedag 1. Møtet avholdes i perioden 15.-28.04.21, slik at alle får anledning til å sette seg inn i sakene og avgi stemme. Det er anbefalt å begrense saker til ordinære årsmøtesaker.
Likevel åpner vi for at dere sender inn saker som dere ønsker tatt opp i møtet. Frist for dette er 24.mars.
Mvh Erik Danielsen, HSL

Til informasjon

Oppslag

Plan for løypekjøring vinteren 2024:

Mandag - torsdag:  Storerunden og Skogsrunden en til to ganger pr uke etter behov og værforbehold

Fredag - lørdag og søndag: alle løyper etter behov og værforbehold.