Løyper i vinterferien

Det tas sikte på å opprettholde gode løyper hver dag i vinterferieukene. Løypemaskinen vil også kjøre fra Brendthovd til Fagerdalen og tilbake via Varaldset i helgen (starten av uke 8). Deretter blir løypa vedlikeholdt med skuter.


HSL/ÅHW/kld