Løyper i vinterferien

Det tas sikte på å opprettholde gode løyper hver dag i vinterferieukene. Løypemaskinen vil også kjøre fra Brendthovd til Fagerdalen og tilbake via Varaldset i helgen (starten av uke 8). Deretter blir løypa vedlikeholdt med skuter.


HSL/ÅHW/kld  

Til informasjon

Oppslag

Plan for løypekjøring vinteren 2024:

Mandag - torsdag:  Storerunden og Skogsrunden en til to ganger pr uke etter behov og værforbehold

Fredag - lørdag og søndag: alle løyper etter behov og værforbehold.