Kjære hyttefolk, Følg nasjonale retningslinjer! Ikke vær på hytta nå i disse koronavirustider.

På grunn av korona-utbruddet i Norge vil vi i styret i Holsåsen Vel minne om helsemyndighetens anbefaling om å ikke være på hytta i disse tider.
Dette er viktig blant annet for å sikre kapasitet innen helsesektoren for de som bor fast i Hol. 

Til informasjon

Oppslag

Plan for løypekjøring vinteren 2024:

Mandag - torsdag:  Storerunden og Skogsrunden en til to ganger pr uke etter behov og værforbehold

Fredag - lørdag og søndag: alle løyper etter behov og værforbehold.