Innkalling årsmøte Holsåsen Vel

Holsåsen Vel inviterer til årsmøte torsdag 28.mars 2024 kl. 17 på kaféen på Steinstølen. Det blir lett bevertning. Som tidligere har Velforeningen møte først, etterfulgt av Sti- og Løypenemda. Det er ikke påmelding, men for bevertningens del er det fint om du sier fra på holsaasenvel@gmail.com eller direkte til Line på 93043831 om du kommer.

Vel møtt.

Beste hilsner fra styret i Holsåsen Vel.

Lenke til innkalling med vedlegg.

Til informasjon

Oppslag

Plan for løypekjøring vinteren 2024:

Mandag - torsdag:  Storerunden og Skogsrunden en til to ganger pr uke etter behov og værforbehold

Fredag - lørdag og søndag: alle løyper etter behov og værforbehold.