Protokoll fra årsmøtet i Holsåsen Vel 6.4.2023

Vedlagt følger protokoll fra årsmøtet i Holsåsen Vel 6.4.2023.Protokoll fra årsmøtet i Holsåsen Vel 6.4.2023

Til informasjon

Oppslag

Plan for løypekjøring vinteren 2024:

Mandag - torsdag:  Storerunden og Skogsrunden en til to ganger pr uke etter behov og værforbehold

Fredag - lørdag og søndag: alle løyper etter behov og værforbehold.