Årsmøter på Holsåsen i påsken

Innkalling til årsmøte på Steinstølen torsdag 18.04.2019 kl. 17.00

- Innkalling og saksliste holsåsen Vel 

Du finner møteinnkalling med vedlegg for Holsåsen sti- og løypenemnd ved å klikke på dokumentene under:
Vi ber om at dere  selv sørger for å ta med sakspapirene til møtet.

- Innkalling og saksliste  

- Referat fra årsmøtet 2018 

- Årsmelding 2018

- Regnskap 2018   

- Komprimert regnskap  2018 og budsjett 2019      

- Handlingsplan 2019

Vi ønsker alle velkommen til årsmøtet. 

For Holsåsen sti- og løypenemnd
Kari Lie Danielsen
sekretær    

Til informasjon

Oppslag

Siste info ang. løyper i helgen.

( 21.02-23.02)

 Løypene i skogen, over Øystelihovda til Storemyr og tilbake til Steinstølen blir kjørt i dag og antageligvis i morgen. Innover fjellet blåser løypene igjen bak tråkkemaskinen.Det er fine løyper og lunt fra Øystelihaugen og mot Mjåvatn. Fagerdalen Støl holder ikke åpent denne helgen pga. mye vind i fjellet.

 Sjekk: skisporet.no