Årsmøter på Holsåsen i påsken

Innkalling til årsmøte på Steinstølen torsdag 18.04.2019 kl. 17.00

- Innkalling og saksliste holsåsen Vel 

Du finner møteinnkalling med vedlegg for Holsåsen sti- og løypenemnd ved å klikke på dokumentene under:
Vi ber om at dere  selv sørger for å ta med sakspapirene til møtet.

- Innkalling og saksliste  

- Referat fra årsmøtet 2018 

- Årsmelding 2018

- Regnskap 2018   

- Komprimert regnskap  2018 og budsjett 2019      

- Handlingsplan 2019

Vi ønsker alle velkommen til årsmøtet. 

For Holsåsen sti- og løypenemnd
Kari Lie Danielsen
sekretær    

Til informasjon

Oppslag

Plan for løypekjøring vinteren 2024:

Mandag - torsdag:  Storerunden og Skogsrunden en til to ganger pr uke etter behov og værforbehold

Fredag - lørdag og søndag: alle løyper etter behov og værforbehold.