Oppdatert informasjon onsdag 18.03. angående løypekjøring

Etter pålegg fra Hol kommune er all løypekjøring innstilt inntil videre. Vi kommer tilbake med ny informasjon dersom det blir endringer.

Til informasjon

Oppslag

Plan for løypekjøring vinteren 2024:

Mandag - torsdag:  Storerunden og Skogsrunden en til to ganger pr uke etter behov og værforbehold

Fredag - lørdag og søndag: alle løyper etter behov og værforbehold.